طبقه بندی
انتخاب موقعیت
نوع خدمات
  1. خانه
  2. شفاخانه و مطب ها
  3. جلدی
  4. شفاخانه جلدی امید کارا

شفاخانه جلدی امید کارا

داغ جوانی دانه ها می‌توانند یادآوری مداومی از مشکل جوانی دانه باشند که زیبایی را از بین بردن و به اعتماد به نفس و روحیه انسان تأثیر منفی می‌گذارد. درماپن یک روش درمانی نوین است که با استفاده از سوزن‌های بسیار نازک، میکروکانال‌هایی روی جلد ایجاد می‌کند. این کانال‌ها منجر به تحریک پاسخ ترمیمی بدن شده و سبب تولید کلاژن میشود.

https://www.cara.af/


موقعیت به روی نقشه

پرسش و پاسخ