طبقه بندی
انتخاب موقعیت
نوع خدمات
  1. خانه
  2. فروشگاه ها
  3. فروشگاه های معتبر
  4. پوشاک استانبول

پوشاک استانبول

ارائه دهنده کیفیت متفاوت با آنچه تا کنون دیده اید در زمینه دوخت دریشی - تولید و عرضه کننده هر نوع دریشی های رسمی و محفلی بخش مدیریت: علی محب زاده آدرس: فابریکه سرک حوزه سوم پولیس استگاه کارته چهار کابل مبایل: 0752017899 0777398977 0799398977 ایمیل:[email protected] نمایندگی الکوزی مارکیت: آدرس: چوک کوته سنگی، الکوزی مارکیت دوکان نمبر ۲۰ مبایل:0776254600 نمایندگی معراج مارکیت: آدرس: چوک کوته سنگی، مارکیت معراج دوکان نمبر ۳،۱ مبایل:0778815225 نمایندگی اباسین زدران: آدرس: چوک کوته سنگی، مارکیت اباسین زدران منزل پنجم مقابل لفت مبایل:0793002055

http://poshakistanbul.af/home/

  • پوشاک استانبول
  • [email protected]
  • 0752017899
  • فروشگاه های معتبر
  • فروشگاه ها

موقعیت به روی نقشه

پرسش و پاسخ