طبقه بندی
انتخاب موقعیت
نوع خدمات
  1. خانه
  2. شفاخانه و مطب ها
  3. شفاخانه ها
  4. شفاخانه مولاعلی افشار

شفاخانه مولاعلی افشار

شفاخانه مولا علی با اعتبار چهارده سال ارایه خدمات صحی در افغانستان


موقعیت به روی نقشه

پرسش و پاسخ