طبقه بندی
انتخاب موقعیت
نوع خدمات
  1. خانه
  2. شفاخانه و مطب ها
  3. شفاخانه ها
  4. شفاخانه معالجوی امام زمان

شفاخانه معالجوی امام زمان

شفاخانهٔ معالجوی امام زمان(عج) افتخار دارد با داکتران مسلکی و لابراتوار مجهز مایکروبیولوژی در خدمت هم‌وطنان عزیز قرار دارد. خدمات لابراتوار مایکروبیولوژی امام زمان(عج): ۱- تشخیص دقیق عامل مریضی ۲- رهنمایی برای تجویز ادویه مناسب ۳- جلوگیری از بروز مقاومت‌های جدید اورگانیزم‌ها ۴- جلوگیری از پولی‌فارمسی ۵- کلچر یا کشت ادرار ۶- کلچر یا کشت نمونه‌های مجرای تناسلی ۷- کلچر یا کشت نمونه‌های مواد غایطه ۸- کلچر یا کشت نمونه‌های چرک گوش ۹- کلچر یا کشت نمونه‌های خون ۱۰- کلچر یا کشت مایع نخاع شوکی ۱۱- کلچر یا کشت اسپرم ۱۲- کلچر یا کشت دانه‌های چرکین و ابسه‌ها

  • Emam e zaman medical hospital
  • [email protected]
  • 0790001073
  • شفاخانه ها
  • شفاخانه و مطب ها

موقعیت به روی نقشه

پرسش و پاسخ